...váš spoľahlivý partner

pre poľnohospodárstvo

Doprava až k vám

Sixadmin

Pri kúpe našich pesticídov, osív a hnojív zabezpečíme ich dodávku
na vami určené miesto v dohodnutom termíne.

 

Distribuované sú nákladnými automobilmi vždy podľa vopred
dohodnutého harmonogaramu a za vopred dohodnutých podmienok.

 

Dodávame v originálnom uzavretom balení.